TOEFL > TOEFL-score

TOEFL-score 2017

TOEFL iBT Internet Based score

De TOEFL iBT wordt gescoord op een schaal van 0 tot 120 punten. U kunt een score van 0 tot 30 behalen voor elk van de vier TOEFL onderdelen: luisteren, spreken, lezen en schrijven. Uw totale TOEFL score is de som van de scores van de vier onderdelen.

Voor een officiële TOEFL-score te kunnen ontvangen moet u ten minste een vraag in zowel de lees- als de luistervaardigheid onderdelen beantwoorden, ten minste een spreekopdracht maken, en ten minste een essay in het schrijfonderdeel schrijven.

 

TOEFL PBT papieren versie score

De totale TOEFL PBT score kan variëren van 310 tot 677. Welke is gebaseerd op de subscores van de drie delen van de TOEFL-test: lezen (31-67), luisteren (31-68) en structuur (31-68). De score van de sectie schrijven is niet opgenomen in de eindscore. Deze wordt apart beoordeeld (van 0 tot 6 punten) en wordt aangeduid als de Test Geschreven Engels (TWE).

De score die u krijgt voor de onderdelen lezen, luisteren en structuur van de TOEFL PBT is niet slechts het percentage van de juiste antwoorden. Aangezien in aanmerking wordt genomen dat een aantal testvragen moeilijker te beantwoorden is dan andere, wordt de omgerekende score een meer nauwkeurige evaluatie van uw kennis van het Engels.

 

Hoe krijg ik mijn TOEFL-score?

Uw TOEFL-score zal binnen twee weken na de testdatum op het internet worden vermeld. Uw score zal ook twee weken na de testdatum per e-mail aan de universiteiten of instellingen die u geselecteerd heeft worden gestuurd indien u zichzelf heeft opgegeven voor de TOEFL-test. U kunt extra scoreverslagen bestellen nadat uw TOEFL-score online beschikbaar is geworden. U moet rekening houden met een levertijd van 7 - 10 dagen voor een levering per post in de Verenigde Staten en meer dan vier weken voor andere gebieden. Daarom moet u de TOEFL-test ten minste twee tot drie maanden voordat uw vroegste deadline afleggen. Een TOEFL-score is twee jaar geldig, en u kunt de TOEFL-test zo vaak afleggen als u wilt.

 

Aanvaarde TOEFL-score

Er is geen slagen of zakken voor de TOEFL-test: hogeronderwijsinstellingen en agentschappen hanteren hun eigen vereiste TOEFL-score. De minimaal vereiste TOEFL iBT score varieert van 61 (bijvoorbeeld voor de Bowling Green State University) tot 109 (bijvoorbeeld voor Columbia en Harvard). Een analyse van de TOEFL score toelatingseisen heeft aangetoond dat een TOEFL iBT score van 74,2 voor studenten en 82,6 voor afgestudeerden kan worden verlangd.

Voor de TOEFL-test PBT is de hoogste score die u nodig zou kunnen hebben ongeveer 630. De laagste TOEFL score die u nodig kan hebben ligt waarschijnlijk rond de 450.

Click Here!