GRE > GRE Score

GRE Score 2017

In augustus 2011 introduceerde ETS de algemene herziene GRE test. Tegelijkertijd werd er een nieuw beoordelingssysteem voor de onderdelen verbaal en non-verbaal redeneren ingevoerd. De meest in het oog springende verandering is het invoeren van stappen van 1 punt in plaats van 10 punten met het doel kleinere verschillen in score tussen verschillende deelnemers minder belangrijk te maken. Bovendien is de schaal veranderd van 200-800 naar 130-170. Aan het onderdeel analytisch schrijven is niets veranderd.


Omdat de algemene herziene GRE test nog erg nieuw is in de onderwijswereld, vermelden instellingen nog het oude beoordelingssysteem. Dit is belangrijk te onthouden wanneer je je eigen GRE score resultaten vergelijkt met de oude gemiddelde GRE scores van verschillende onderwijsinstellingen.

 

Herziene algemene GRE test score

Je GRE Score is opgebouwd uit drie onderdelen: verbaal redeneren, non-verbaal redeneren en analytisch schrijven. Verbaal en non-verbaal redeneren worden elk beoordeeld op een schaal van 130 tot 170 punten met tussenstappen van een hele punt. Het schrijfonderdeel wordt beoordeeld op een schaal van 0 tot 6 met tussenstappen van een halve punt. Als je voor een van deze onderdelen geen enkele vraag beantwoordt, krijg je geen score ‘No Score (NS)’ voor dat onderdeel.

In je GRE scoreoverzicht krijg je ook een zogenaamde Percentiel evaluatie. Dit percentiel vertelt je hoe goed jouw GRE score is in vergelijking met de anderen die de test gemaakt hebben, door het percentage te geven van de deelnemers dat een lagere score dan jij hebben ontvangen. Een algemene herziene GRE testscore is 5 jaar geldig.Hoe en wanneer krijg ik mijn GRE score?

Je kunt je GRE score op drie verschillende manieren ontvangen:

  • Per email. Nadat je test is beoordeeld, ontvang je een officieel score verslag van ETS per email.
  • Online. Je kunt je GRE score gratis online bekijken. Hiervoor moet je eerst een My GRE Account aanmaken.
  • Telefonisch. Je kunt je GRE score tegen een kleine betaling telefonisch opvragen.

Het inschrijfgeld voor de GRE is inclusief het gratis verzenden van vier GRE scorelijsten aan de instellingen of fellowship sponsoren die je geselecteerd hebt. Tegen een kleine betaling is het ook mogelijk om nog meer GRE scorelijsten naar andere instellingen te versturen.

De score van de computerversie van de GRE wordt bekend gemaakt van 1- tot 15 dagen nadat je de test hebt gemaakt.

De resultaten van de papieren versie van de GRE zullen binnen 6 weken na de testdatum naar jou en de overige ontvangers gestuurd worden.Wat is een goede GRE score?

Er bestaat geen officieel minimum voor de GRE score, maar het varieert sterk van programma tot programma.

Als je je GRE streefscore niet haalt, kan je de test nog een keer afleggen. Dit kan een keer per 60 dagen, maar niet meer dan vijf keer in een tijdspanne van 12 maanden. Er zijn twee gangbare manieren waarop de graduate schools naar meervoudige GRE scores kijken: sommige aanmeldingscentra kijken naar de hoogste GRE score per onderdeel van de test, terwijl anderen meer kijken naar hoe de scores zijn toegenomen.

De GRE score kan zonder twijfel een significante rol spelen bij je toelatingsresultaten. Dit betekent echter niet dat een lage GRE score je noodzakelijkerwijs niet toelaatbaar maakt. Je kunt een slechte GRE scoren goedmaken door goede resultaten tijdens je Bachelor, een geweldig gemiddelde, aanbevelingsbrieven of werkervaring.
 

Meld je vandaag nog aan voor de GRE. Zet een belangrijke stap in de richting van je toekomstige onderwijsprogramma.

Click Here!